WWE ĐANG MỞ CUỘC TUYỂN DỤNG TÀI NĂNG TẠI TEXAS.

WWE đang mở cuộc tuyển dụng tài năng lớn nhất từ trước tới nay tại Texas.

Cụ thể là kết hợp với việc WrestleMania WWE đã đi tuyển dụng nhân tài ở 45 trường đại học quanh khu vực Texas, đối tượng nhắm tới là các học sinh có thành tích thể thao tốt ở các trường đại học này, để tìm ra gương mặt đưa vào đạo tại WWE PC.

Như các bạn đã biết kể từ năm 2019 trở về sau WWE đã dần dần cắt bỏ cũng như hạn chế các đô vật từ indy đi lên, mà chú tâm hơn việc đào tạo cây nhà lá vườn, và chủ yếu là các vận động viên có nền tảng thể thao sẵn. Ngoài ra WWE còn chú trọng đến gương mặt và ngoại hình của các sinh viên trẻ này để đưa về lò đạo tạo WWE PC của họ mà đào tạo.

Nước đi dài, cho tương lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *