Thứ bậc của các ngôi sao tại WWE

Theo WrestlePurists, trong nội bộ các đô vật sau hậu trường đã có sự phân chia khá rõ ràng về các đô vật hàng top tier ở mỗi brand.

Ở Raw, Cody được cho là babyface số 2 của brand đỏ, xếp sau top 1 là Bobby Lashley, còn AJ Styles là người đứng ngay sau Cody. Còn về vai heel, thì những đô vật top tier hiện tại là Kevin Owens, Seth Rollins, Edge và Damian Priest, không chia thứ tự top.

Roman Reigns đương nhiên vẫn là top 1 về vai heel ở Smackdown, còn về babyface là Drew Mcintyre. Về Roman Reigns ở Raw, thì bộ phận kịch bản vẫn chưa quyết định là kịch bản nào sẽ dành cho Roman Reigns ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *