LOGAN PAUL VÀO SÁCH KỶ LỤC GUINNESS

Có thể bạn không biết, nhưng quả dây chuyền của Logan Paul hôm nay chứa lá bài đắt nhất lịch sử nhân loại khi có giá hơn 5 triệu USD. Và được sách kỷ lục Guinness công nhận việc đó.

Lý do nó đắt, vì lá này là lá perfect 10, tức mức độ bảo quản và hoàn mỹ tuyệt hảo. Lá The Pikachu Illustrator cũng là lá bài hiếm và đắt đỏ nhất thế giới, và chỉ có 39 lá toàn cầu, và chỉ một lá duy nhất của Logan Paul đoạt điểm 10 chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *